Ge dig själv de bästa förutsättningarna för att hitta den du saknar

Har du eller din förälder en okänd förälder? Kanske har du i många år undrat över din pappa, farfar eller morfar? Om den okända personen har rötter i Sverige är chansen stor att jag snabbt kan identifiera honom eller henne.

Priset för att anlita mig som professionell DNA-släktforskare är 4400 kronor per påbörjad halv arbetsdag. Alla fall är unika och det går därför inte att säga hur lång tid det kommer ta att lösa just ditt fall, men ett riktmärke för ett fall av fader okänd, där ett barn till den okända personen redan är DNA-testat, och där den okända personen har svenska rötter, är 0,5–1,5 arbetsdag. Om ett barnbarn är DNA-testat är riktmärket istället 1–3 arbetsdagar för samma typ av fall. Jag arbetar i regel inte mer än tre dagar med ett fall; tar det längre tid än så att lösa är det förmodligen inte möjligt att lösa inom rimlig budget.

Om den okända personen har rötter utanför Sverige kan jag istället samarbeta med en annan expert i mitt stora internationella nätverk. Vid dessa samarbeten varierar priset – men du får självklart veta tim- eller dagskostnaden innan du bestämmer dig, och precis som i de svenska fallen bestämmer du själv hur lång tid vi ska jobba innan vi stämmer av med dig.

Utländska fall kan behöva faktureras helt eller delvis före arbetets början beroende på den utländska släktforskarens regler. Svenska fall faktureras i efterhand och för svenska fall går dessutom delbetalning nästan alltid att ordna.

Innan jag kan boka in ditt fall i min kalender behöver det uppfylla ett par förutsättningar. Förutsättningarna ger fallet bästa möjliga utgångsläge för att lösas snabbt utan onödiga ledtider och överraskningar.

Varför ett barn eller barnbarn?

Att spåra en okänd person två generationer bort – till exempel en farfar eller morfar – är generellt sett mer än dubbelt så svårt som att spåra en okänd far eller mor.

Alltså: Om du vill få hjälp att identifiera din morfar och du själv är DNA-testad men har möjlighet att testa din mor – DNA-testa då din mor innan du anlitar mig. Samma sak om du söker din farfar: DNA-testa då din far, om han lever, även om du själv redan är DNA-testad.

Jag tar mig i regel inte an fall med tre eller fler generationer mellan den DNA-testade och den okända personen, men om det bara finns barnbarnsbarn att testa så kan jag kanske göra ett undantag om ett barnbarnsbarn redan är DNA-testat och har minst två nära DNA-matchningar (DNA-testade släktingar) som verkar vara släkt med den okända personen. Boka in ett kostnadsfritt första samtal med mig och förklara fallet så kan jag avgöra hur lösbart det verkar. För att jag ska kunna göra en så rättvisande och fördelaktig bedömning som möjligt bör barnbarnsbarnets DNA-information finnas hos både Ancestry, MyHeritage och FamilyTreeDNA.

Varför Ancestry i första hand?

Jo, för att det inte går att överföra DNA-information till deras databas från andra DNA-databaser.

För att fallet ska ha optimala förutsättningar för att lösas snabbt och utan ledtider behöver DNA-informationen finnas i så många av de stora databaserna som möjligt. För svenska fall är de viktigaste databaserna Ancestry, MyHeritage och FamilyTreeDNA. För vissa andra länder är 23andMe (som inte heller tillåter överföring från andra databaser) en mer betydande aktör.

En annan anledning till att jag förespråkar att DNA-testa sig hos Ancestry är att Ancestry som enda bolag klarar av att dela upp både den DNA-testades etnicitet och matchningar på vardera förälders sida. Uppdelningen blir inte alltid korrekt, men har flera gånger hjälpt mig att inte halka in på tidsslukande villospår i fall där den okända personen bara har avlägsna DNA-testade släktingar.

Ancestrys DNA-test är vid första anblick inte det billigaste på marknaden, men chansen är stor att du sparar både pengar och tid på att se till att ättlingen testas just där. I skrivandets stund är Ancestrys DNA-test billigast hos Amazon, där priset också inkluderar frakt.

För att fallet ska ha optimala förutsättningar bör också en eller två uteslutare DNA-testas. När den okända personen hittats behöver dessutom den personen eller en nära släkting till denna DNA-testas för bevisningens skull. Räkna alltså med att ett fall från start till mål kan kräva 1–4 DNA-tester, som inte ingår i min timkostnad. Läs mer under sektionen om uteslutare här nedanför.

Men ättlingen är redan DNA-testad hos MyHeritage eller FamilyTreeDNA ….

Om den DNA-testade ättlingen till den okända personen inte är testad hos Ancestry men har minst en mycket nära DNA-matchning (DNA-testad släkting) som verkar vara släkt med den okända personen kan det ofta gå ändå.

Med mycket nära menar jag att ättlingen och matchningen delar minst runt 150 centiMorgan (cM) DNA, men gärna minst det dubbla, speciellt om den okända personen verkar ha rötter i Västerbotten eller något annat område med så kallad grund genpool.

Boka in ett kostnadsfritt första samtal med mig och förklara fallet så kan jag avgöra hur lösbart det verkar. Men var medveten om att man ibland kan spara in flera timmars eller dagars forskning på att först se till att ättlingens DNA-information finns hos alla de tre stora bolagen.

Uppgifter som inte omfattas av sekretess kan jag hjälpa till att begära ut som del av den första arbetsdagen, men eftersom jag kan behöva kontakta flera personer eller instanser kan detta ta en del tid i anspråk. Det kan därför vara mer ekonomiskt för dig att först samla ihop dessa uppgifter själv.

Muntliga ledtrådar

Kanske känner någon i din familj till ett eller flera möjliga förnamn, smeknamn eller efternamn på personen; en ungefärlig ålder; en ungefärlig bostadsort eller uppväxtort; huruvida personen hade syskon eller kanske var gift och hade barn; om det rentav finns misstankar om personens exakta identitet eller om personen helt enkelt måste vara en av två eller flera identifierade personer.

Näst efter en exakt identitet är ett förnamn den bästa ledtråden man kan få, då det kan bespara oss både forskningstimmar och DNA-tester.

Faderskapsutredning

Om du söker en okänd far, och om modern till barnet var ogift då barnet föddes, och om barnet föddes runt 1918 eller senare, kan det finnas information om barnets far i barnets faderskapsutredning. 1918–1973 tilldelades alla nyfödda barn till ogifta mödrar en barnavårdsman och under den här perioden var därför faderskapsutredningen en del av barnets så kallade barnavårdsmannaakt.

Faderskapsutredningen förvaras hos kommunarkivet – i större städer kallat stadsarkivet – på den ort där modern var skriven när barnet föddes. Om barnet föddes för 70 år sedan eller senare är det fortfarande sekretess på handlingen, och då kan i regel bara barnet självt eller en ättling till barnet begära ut handlingen.

Om du inte vet var modern var skriven när barnet föddes kan du ta reda på det genom att ringa Skatteverket och be att kopplas till Folkbokföringsregistret. Du behöver ett fullständigt namn och födelsedatum, och i vissa fall även de fyra sista siffrorna i personnumret, på personen du söker uppgifter om. Personnumret kan du se på till exempel Upplysning.se (öppnas i annan flik).

Om du vet var modern var skriven men inte vet vilket arkiv du ska kontakta, eller hur du ska kontakta arkivet, ring kontaktcentret i kommunen där modern var skriven så hjälper de dig vidare.

Informationen om fadern som modern uppgett är ofta ofullständig och stämmer inte alltid, men är som sagt värdefull att utgå ifrån.

Adoptionshandlingar

Om barnet till den okända personen är eller var adopterad och ingen biologisk förälder är känd kan namnet på en eller båda föräldrarna stå i barnets adoptionshandlingar. Läs mer i artikeln Sökvägar för att hitta adoptionsdokument (öppnas i annan flik) hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Förutom ovanstående förutsättningar finns det några till saker som du kan göra för att underlätta lösningen av fallet:

Jag kan hjälpa till med överföringen som del av vår första arbetsdag.

Ett annat sätt är att låta personen DNA-testa sig direkt hos alla tre bolagen, men det är mer omständligt och kostsamt. Att överföra går snabbt!

Jag rekommenderar starkt att ättlingens DNA-information finns i alla tre databaserna innan jag börjar DNA-spåra. Anledningen är att man aldrig på förhand vet hos vilket företag ättlingens närmaste släktingar på den okända personens sida DNA-testat sig.

Om den okända personen har en annan etnicitet än den DNA-testade ättlingens övriga anor är förhoppningsvis matchningarna på den okända personens sida lätta att ringa in. Till exempel kan man, om ens mor är helfinsk och om man enligt DNA-analysen är ungefär 50 % svensk, anta att ens okända far är svensk, och således (utan att säkert veta!) utgå ifrån att ens närmaste matchningar med svenskt påbrå är från ens fars sida.

Annars kan man göra fallet mycket lättare att bedöma och i de flesta fall även lösa genom att också DNA-testa en eller flera uteslutare.

Uteslutare är nära anor till den DNA-testade ättlingen (till exempel en förälder), eller nära släktingar till nära anor (till exempel en förälders syskon), som kan antas inte dela DNA med den okända personen. När även uteslutaren eller uteslutarna DNA-testats kan man med hjälp av uteslutningsmetoden förstå vilka av den DNA-testade ättlingens matchningar som har en koppling till den okända personen.

Exempel:

Om den okända personen är den DNA-testades far så är den bästa uteslutaren den DNA-testades mor. Genom att utesluta moderns matchningar kan man se vilka matchningar som är faderns.

Om den okända personen är den DNA-testades farfar så är de bästa uteslutarna den DNA-testades mor och farmor. Genom att utesluta moderns och farmoderns matchningar kan man se vilka matchningar som är farfaderns.

Om den okända personen är den DNA-testades morfar så är de bästa uteslutarna den DNA-testades far och mormor. Genom att utesluta faderns och mormoderns matchningar kan man se vilka matchningar som är morfaderns.

Om någon av de bäst lämpade uteslutarna inte går att DNA-testa är ett helsyskon till den personen ett likvärdigt alternativ. I andra hand går en så nära ättling som möjligt till någon av dessa personer bra, så länge den inte antas dela DNA med den okända personen.

Jag tillämpar prisgaranti. Om du hittar ett lägre fast pris hos en motsvarande DNA-släktforskare matchar jag det! Fullständiga villkor finns på sidan Prisgaranti.

Dessutom – om du mot förmodan skulle känna dig missnöjd med mitt arbete får du pengarna tillbaka inom 30 dagar efter att vi avslutat ärendet. Alla ska känna sig fullständigt trygga med att anlita mig.

DNA-kitet AncestryDNA från Ancestry
DNA-kitet AncestryDNA från Ancestry
Vad saknar du på den här sidan? Hur kan jag göra den bättre? *
Fill out this field
Vad heter du?
Du behöver inte berätta det.
Fill out this field
Vad är din e-postadress?
Du behöver inte ge mig den men jag behöver den för att kunna besvara din feedback.
Please enter a valid email address.
Hitta pappa kommer att spara ditt namn och din e-postadress för att kunna besvara din feedback. Om du inte vill det, kryssa i rutan här nedanför.
Select an option
Hitta pappa kommer att spara ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev och erbjudanden (till exempel introduktionsrabatt på paket) till dig. Om du inte vill det, kryssa i rutan här nedanför.
Select an option